Personakt

Påhl Larsson Kukkoinen

Blev högst 75 år.

Född:1590 Finland 1)
Död:1665 Långnäs 2)

Barn med Hustrun Larsson /Kukkoinen (1600 - )

Barn:
Lars Pålsson (1620 - 1698)
Bertil Pålsson Kukkoinen (1630 - 1715)
Pål Pålsson Kukkoinen (1635 - 1695)

Noteringar

Obekräftat hade en bror som hettet Tobias

------------------------------------------------------------------------------
Källa Kjell Croné internet

Pål Larsson Kukkoinen. Född omkring 1600 (Finland) (Släktbok). 1590? Bosatt från 1620 till 1665 Långnäs, Gräsmark (S). Bosatt från 1665 Timbonäs, Gräsmark (S). db 1634: Bötfälls för försummat kyrkobesök, väg- och brounderhåll. db 1634: Bötfälls för olaglig försäljning av älghudar, anklagas för rovjakt i såväl Norge som Sverige. db 1639: Böter för uteblivande. db 1640: Böter för oljud vid tinget. db 1640: Tvistar med Mats på Spettungeskogen om en äng. db 1646: Tvist med Jakob Andersson i Kymmen om en kvarn, förlikning. Jakob förbjuds att driva sin boskap in på Påls mark. db 1647: Böter för försummad vägröjning. db 1655: Instämd för åverkan över gränsen mot Bogen, uppskjutes. db 1665: bråkas ännu om skogen, Pål har hotat Samuel i Bogen till livet. Rå skall uppsättas. Nämndeman 1651-57.
-----------------------------------------------------------------------Källor

1)Helge Wiklundh och Kjell Crone Internet
  
2)Helge Wiklundh
Timbonäs ligger i Gräsmarks församling. Gräsmark ligger ungefär mellan Sunne och Torsby
 
Kammesmakk
Den gamla finnbosättningen Kammesmakk är vackert belägen i en sydsluttning i Timbonäs hemman. Området utgörs av en mosaik av mindre åkrar och små hackslåtterpartier och ängarna i sydsluttningen vid Kammesmakk sköts enligt gamla slåtterängstraditioner.
Fältgentiana, slåttergubbe, slåtterblomma, brudsporre, smörboll, låsbräken och ormrot är exempel på hävdgynnade växtarter som påträffas i ängarnas artrika flora.
Fältgentiana, som är Sunne kommuns ansvarsart, finns på Edits marker och de är beroende av att hävden och skötseln av ängsmarkerna består.
Läs mer i beskrivningen av Kammesmakk under dokument i högerspalten