Personakt

Marius Olofsson

Född:1880Födelse cirka

Sambo med Maria Olofsdotter (1888 - )

Marius står näst längst till höger. Längst till höger hans son Göran.

från vänster; Rickard Olsson, Märta Byström,Gustaf Byström,Maja Olofsson, Marius Olovsson, Göran

Märta och Maja är syskon till Isak Olsson.

Kortet är taget på Myrtomt Holmedals Bergerud.

Källa Berit borg (f Hammarström)